Företagsgruppens operativa verksamhet bedrivs från Gibraltar där gruppens grundare, Alexander E. Broch, är verksam sedan 1998 och driver Europé Advisers Ltd. Ett bolag som tillhandahåller juridiska tjänster inom europeisk och skandinavisk rätt. Broch har företrätt många klienter genom åren i rättsprocesser hos nationella domstolar, EG-domstolen och i den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Sveriges taxameterlagstiftning hänger i luften!

Brochs Redovisningsbyrå KB kan avslöja att Sverige f n i princip inte har någon lagstiftning som styr hur en elektronisk taxameter skall se ut. Grunden till detta står att finna vid att det inom EU finns ett direktiv som heter ”notifieringsdirektivet” som ålägger EU-länderna att underrätta Europeiska Komissionen om nationella lagstiftningar avseende elektroniska varor. När…

Broch i Gibraltar!

Europe Advisers Ltd Alexander Broch flyttade under hösten till Spanien och pendlar nu mellan Spanien och Sverige. I Gibraltar driver Alexander, Europe Advisers Ltd som numera sköter alla juridiska konsultuppdrag som Brochs Redovisningsbyrå KB tidigare tog hand om. Gibraltar är Europas enda koloni och tillhör Storbritannien sedan freden i Utrecht 1713. När Storbritannien 1973 gick…

Hur fungerar sjukvården vid utlandsresa?

Det är mer komplicerat kring vem som äger rätt till sjukvård vid utlandsresa då dessa rättigheter följer medborgarskap. Medborgare i EU/EES länder äger alltid rätt till sjukvårdförmåner om hälsotillståndet kräver omedelbara insatser (akutvård). Rätten följer den rätt som medborgarna har i det aktuella EU/EES landet. En icke EU/EES medborgare som är bosatt i Sverige äger…

Hur fungerar sjukpenningen i utlandet (SGI)?

För att sjukpenning skall kunna utbetalas vid utlandsvistelse krävs att man har tillstånd från Försäkringskassan före utresan i de fall då man har insjuknat före utresan. Om man insjuknar under resan gäller det att man reser i ett land som är medlem av EU/EES eller Marocko. Sjukpenning utbetalas när man utför arbete som ett led…

Statligt förslag till hårdare deklarationsregler från år 2000!

Statens offentliga utredningar 1998:12 från Finansdepartementet har behandlat en översyn av reglerna avseende självdeklaration och kontrolluppgifter. Utredningens resultat är generellt en klar skärpning av dagens regler. Här nedan följer en del exempel på vad utredningen föreslår: Höjda max. förseningsavgifter vid försent inlämnande av deklarationer från dagens 4.000 kr till nya 18.000 kr avseende aktiebolag och…

Visumkrav på medborgare från Colombia!

I nyhetsbrevet 1 och 2 har vi tidigare berättat om ett 50-tal icke EU/EES stater där medborgare äger rätt att besöka Sverige utan inresevisum och därmed arbeta i egen näringsverksamhet (enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Sedan det senaste nyhetsbrevet har Colombia lämnat listan varvid medborgare från Colombia numera behöver ett inresevisum för att de skall…

Krav på F-skattebevis har ibland ej stöd i lagen!

Ett F-skattebevis är inte ett körkort för att få vara egen företagare utan ett bevis på att Skattemyndigheten har godkänt personen så att denne själv kan göra sina inbetalningar av skatt. Driver personen tjänsteföretag och ej har F-skattebevis är det normala förfarandet att köparen av tjänsten skall göra skatteavdrag vid utbetalningen och skicka in kontrolluppgift…