Inget skattetillägg för enstaka momsfel

Regerinsrätten har i den dom 3999-06, 20081120, kommit fram till att enstaka momsfel ska inte resultera i skattetillägg. Regerigensrätten anser att skattetillägg bara ska vara aktuellt om felet inte skulle ha upptäckts. Bakgrund: Ett stängselföretag gjorde dubbelt momsavdrag på nästan en halv miljon kronor i samband med varuköp i Europa. Det var först när Skatteverket…

Några skattenyheter för år 2001

Här nedan presenteras några av det kommande årets nyheter i skattelagstiftningen: Höjt grundavdrag – Det allmänna grundavdraget höjs med 1.300 kr till 10.000 kr. Det särskilda grundavdraget för gifta pensionärer höjs till 51.000 kr för ensamstående pensionärer till 57.000 kr. Höjd brytpunkt för statlig skatt – Brytpunkten för 20% statlig skatt höjs till 252.000 kr…

Ovanlig rapport från Riksskatteverket om framtiden – år 2010

RSV Rapport 2000:9 heter ”Vår förvaltning år 2010 – i globaliseringens spår”. Rapporten kan beställas kostnadsfritt av allmänheten och den omfattar över 700 sidor. Rapporten visar att det är internationaliseringen och europafrågorna som i större och större utsträckning kommer påverka det svenska samhället. Det är svårt i vårt nyhetsbrev att avspegla en så omfattande och…