Företagsgruppens operativa verksamhet bedrivs från Gibraltar där gruppens grundare, Alexander E. Broch, är verksam sedan 1998 och driver Europé Advisers Ltd. Ett bolag som tillhandahåller juridiska tjänster inom europeisk och skandinavisk rätt. Broch har företrätt många klienter genom åren i rättsprocesser hos nationella domstolar, EG-domstolen och i den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Det nya skattekontot ändrar uppbörds- och momstiderna!

Från 1998 introducerar Skattmyndigheten ett nytt sätt att redovisa moms och uppbörd samt andra typer av skatter. Skatterna kommer debiteras ett konto som kallas skattekonto och varje månad den 12:e skall företagare med omsättning under 40 miljoner om året avge en skattedeklaration som innehåller uppgifter om moms och uppbörd. Samma datum skall företaget betala momsen…

Hur är Ert rättsskydd?….gäller rättsskyddet skattemål??

Efter ett ökat antal juridiska ärenden har vi konstaterat att där råder stor skillnad i rättskyddsförsäkringarna mellan de olika försäkringsbolagen. I en del försäkringsbolag gäller ej rättskyddet för skattemål, i andra gäller försäkringen ej i förvaltningsdomstolar (länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt). Förvaltningsdomstolar har t ex hand om tillståndsfrågor så som taxitillstånd, utskänkningstillstånd, körkortsfrågor, men även frågor som…

Rätten att hålla tyst kränks i Sverige 1997!

Den 28 november 1950 skrev Sverige under Europakonventionen för mänskliga rättigheter, men det dröjde ända till 1994 för Sverige att skriva in konventionen i den nationella lagstiftningen (se SFS 1994: 1219). Inskrivningen 1994 blev dock så kraftig att Sverige skrev in Europakonventionen i grundlagen och är därmed en av de ledande staterna i Europa i…