Rättspraxis skyddar brittiska bolag i Sverige!

Det danska Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Danmarks PRV) ville neka två danskar att registrera en filial för ett brittiskt bolag i Danmark med hänvisning till att danskarna som bodde i Danmark försökte kringgå de danska regler om aktiekapital i Aps då DKK 200.000 (numera DKK 125.000) genom att bilda ett brittiskt aktiebolag och låta registrera en…

Socialen har begränsningar i sin rätt att inspektera restauranger!

I de flesta kommuner i Sverige administreras tillsynen av utskänkningstillstånd för restauranger av socialen i kommunen. Detta infördes under mitten av nittiotalet då tidigare tillsynen administrerades av länsstyrelserna. Socialen utför löpande inspektioner av restaurangerna där de oanmält kommer in på restaurangen och kontrollerar gäster, kassa och personal. Inspektionerna utförs ofta i samarbete med annan myndighet…

Hälsovårdsnämnden fick ej beslagta livsmedel!

Hälsovårdsnämnden i Trelleborg ville beslagta livsmedel som var införda från Tyskland med motiveringen att de var dåligt textade enligt svenska regler. Handlaren blev utsatt för två inspektioner under sommaren där drygt 20 varor vid båda tillfällen var dåligt märkta ut av ett sortiment på drygt 1000 varor. Handlaren uppgav att varorna hade blivit nyligen införskaffade…

Nya revisorskrav i svenska HB/KB!

Riksdagen tycks ha ångrat sig när det gäller kraven på vem som skall revidera svenska handels- och kommanditbolag som ägs av ett svenskt eller utländskt aktiebolag. Enligt den nya årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ställdes inga yrkeskrav på revisorer som skulle revidera bolagen men genom ett tillägg (SFS 1998:762) har krav uppkommit. Lagen säger, ”endast den som…

Sveriges taxameterlagstiftning hänger i luften!

Brochs Redovisningsbyrå KB kan avslöja att Sverige f n i princip inte har någon lagstiftning som styr hur en elektronisk taxameter skall se ut. Grunden till detta står att finna vid att det inom EU finns ett direktiv som heter ”notifieringsdirektivet” som ålägger EU-länderna att underrätta Europeiska Komissionen om nationella lagstiftningar avseende elektroniska varor. När…