Byrån fyller 20 år i 2008

Skriven av byråns grundare, Alexander E. Broch Det är kul att det har nu gått 20 år och verksamheten som startade 1988 hemma i min bostad med en blyertspenna, fysisk dagbok/huvudbok, en skrivmaskin och en miniräknare har blivit något av institution inom redovisning i Skåne och att namnet även har blivit känt i hela Sverige…

Sänkta socialavgifter för vissa tjänster

Regeringen inför sänkta socialavgifter för vissa personer verksamma inom vissa delar av tjänstesektorn. Från början behövde förslaget godkännande av Europeiska Unionen men detta har nu erhållits och förslaget träder i kraft från den 1 januari 2008. De sänkta socialavgifterna går ut på att alla avgifter slopas utom ålderspensionsavgiften. Detta leder till att de som skall…

Bokrekommendation: ”Skattmasens Manifest”

Mikael Wokander, Stiftelsen Skatteombudsmannens ordförande, har skrivit en bok med titeln ”Skattmasens Manifest”. Detta är en lättläst bok som ger information om vad skattebetalaren bör tänka på när denne har med Skatteverket att göra. Det finns även utförliga råd om hur man bör gå till väga i de fall man drabbas av en skatterevision. Boken…

Byrån har nu fått en kvalitetsansvarig

För att förbättra kvalitén på byråns service och för att på ett professionellt sätt kunna utreda eventuella synpunkter på de tjänster byrån utför har byrån nu fått en kvalitetsansvarig. Byråns kvalitetsansvariga är Ann-Marie Blad som har över 30 års erfarenhet av arbete inom redovisning. Eventuella synpunkter på byråns tjänster, kvalité eller klientavtal kan riktas direkt…

”Skatteombudsmannen”

Stiftelsen skatteombudsmannen – Halvar Alvgards Stiftelse är en ny stiftelse som har sitt fokus på att motverka rättsövergrepp. Så här omtalar stiftelsen sig själv: Konkurs. Skattetillägg. Social utfrysning. Det kan bli följderna för den som drabbas av en orättfärdig skatterevision från Skatteverkets sida. Eftersom Skatteverket aldrig upplyser företagaren om dennes rättigheter i samband med skatterevisionen,…

Kvartalsmoms införs från 1 januari 2008 för vissa företag

Riksdagen har i december 2007 antagit Regeringens proposition (2007/08:25) om förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor. Klienters inlämningstidpunkter för redovisningsuppdrag till byrån ändras inte på grund av momsförändringarna I korthet betyder propositionen att företag som har ett beräkningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import uppgår till högst 40 miljoner kronor per år kommer redovisa sin…