Är Sverige en bananrepublik? – enligt f.d. SSU ordförande Sjödin – JA!

För den som är småföretagare kan det vara intressant att fundera över vad som får en f.d. SSU ordförande att skriva en så hård debatt artikel i Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/debatt/article1658205.ab Enligt Sjödin är Sverige en bananrepublik för att systemet gör småföretagare rättslösa. Byrån lämnar det till den enskilde att döma men tycker det är intressant med…

Detaljer

Hur undviker man FRA-lagen?

Den 1 januari 2009 träder den omtvistade FRA-lagen (signalspaningslagen) i kraft. Kritiken har varit stor i vissa kretsar för att det är fråga om en ”Big Brother” lagstiftning som är ett för långtgående ingrepp i människors integritet. Enligt dagspressen finns möjligheter för den som vill att undvika att bli påverkad av den nya lagen, dessa…

Detaljer

Enklare redovisningsregler för mindre aktiebolag (K2)

Bokföringsnämnden har i ett allmänt råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning för mindre aktiebolag kommit fram med regler som förenklar upprättande av årsredovisningar. Rådet gäller årsredovisningar som upprättas per den 31 december 2008 eller senare. De förenklade regler kan användas om två av följande tre villkor är uppfyllda: Företag som är moderföretag i en större koncern…

Detaljer

Skatteverket missade registrera inkomsten

Kammarrätten i Göteborg har i ett beslut 4954—4956-08, 20081113, beviljat resning sedan det framkommit att Skatteverket har missat att registrera en dansk medborgares svenska arbetsinkomst som pensionsgrundande i en tid av tre år. Bakgrunden är sådan att den danske medborgaren som bor i Helsingör, Danmark har varit verksam hos en svensk arbetsgivare som redovisat och…

Detaljer

Nätverket Solvit – klagoinstans mot myndigheter inom EU

Fler och fler händelser i dagens samhälle har att göra med EG-rätten. Företagare utsätts i större utsträkning för kränkningar och/eller problemställningar där EG-rätten är en faktor som måste prövas. Problemet är att många tjänstemän på myndigheter saknar kunskaper om hur EG-rätten påverkar den nationella rätten. Personer kan känna sig hjälplösa. Nu finns det dock en…

Detaljer

Byrån fyller 20 år i 2008

Skriven av byråns grundare, Alexander E. Broch Det är kul att det har nu gått 20 år och verksamheten som startade 1988 hemma i min bostad med en blyertspenna, fysisk dagbok/huvudbok, en skrivmaskin och en miniräknare har blivit något av institution inom redovisning i Skåne och att namnet även har blivit känt i hela Sverige…

Detaljer

Sänkta socialavgifter för vissa tjänster

Regeringen inför sänkta socialavgifter för vissa personer verksamma inom vissa delar av tjänstesektorn. Från början behövde förslaget godkännande av Europeiska Unionen men detta har nu erhållits och förslaget träder i kraft från den 1 januari 2008. De sänkta socialavgifterna går ut på att alla avgifter slopas utom ålderspensionsavgiften. Detta leder till att de som skall…

Detaljer

Byrån har nu fått en kvalitetsansvarig

För att förbättra kvalitén på byråns service och för att på ett professionellt sätt kunna utreda eventuella synpunkter på de tjänster byrån utför har byrån nu fått en kvalitetsansvarig. Byråns kvalitetsansvariga är Ann-Marie Blad som har över 30 års erfarenhet av arbete inom redovisning. Eventuella synpunkter på byråns tjänster, kvalité eller klientavtal kan riktas direkt…

Detaljer