Om Broch Group™

Broch Group™ är en företagsgrupp i Europa som är fokuserad på att hjälpa företagare att kunna bedriva sina företag. Gruppens huvudmarknader är Sverige och England. Klienter har sin bakgrund från hela Europa och världen.

Gruppens ambition är att hjälpa företagare att lösa sina dagliga nödvändigheter i form av juridik, redovisning och administration i ett ständigt förändrande Europa. Europa rätten tar en central bild i företagsgruppens anda. Det är vårt motto att företagare i dagens värld har behov att gå längre än att bara känna till nationell rätt när de bedriver sina verksamheter. Det är i denna del vår företagsgrupp är unik genom att arbeta med att bryta de hinder som finns mellan de olika nationella system och ge företagare fördelar av de olikheter som finns.

Gruppens första verksamhet startade i Sverige 1988 och arbetade under namnet Brochs Bokföringsbyrå, sedan 1992, Brochs Redovisningsbyrå KB. Byrån blev sammanslagen sommaren 2009 med Öresunds redovisningsbyrå AB. I Sverige tillhandahåller Broch Group™ fullständiga svenska redovisningstjänster för små och mellanstora företag. Mikael Laulaja är verkställande direktör för den svenska verksamheten.

I England tillhandahåller gruppen genom Broch Corporate Services LLP sedan 2004 brittiska företagstjänster så som sätesadresser, bolagssekreterare, administrativa servicetjänster o.d. Verksamheten är också brobyggare för brittiska företag med skandinavisk koppling. Sedan årsskiftet 2009/2010 är Les Roberts den partner som sköter den operativa dagliga verksamheten för klienter.

Alexander E. Broch
Grundare av verksamheten 1988
alexander_b400x400

Alexander E. Broch

Grundare

E-mail: info@broch.se

Företagsgruppens operativa verksamhet bedrivs från Gibraltar där gruppens grundare, Alexander E. Broch, är verksam sedan 1998 och driver Europé Advisers Ltd. Ett bolag som tillhandahåller juridiska tjänster inom europeisk och skandinavisk rätt. Broch har företrätt många klienter genom åren i rättsprocesser hos nationella domstolar, EG-domstolen och i den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.