Hur fungerar sjukvården vid utlandsresa?

Det är mer komplicerat kring vem som äger rätt till sjukvård vid utlandsresa då dessa rättigheter följer medborgarskap. Medborgare i EU/EES länder äger alltid rätt till sjukvårdförmåner om hälsotillståndet kräver omedelbara insatser (akutvård). Rätten följer den rätt som medborgarna har i det aktuella EU/EES landet. En icke EU/EES medborgare som är bosatt i Sverige äger…

Hur fungerar sjukpenningen i utlandet (SGI)?

För att sjukpenning skall kunna utbetalas vid utlandsvistelse krävs att man har tillstånd från Försäkringskassan före utresan i de fall då man har insjuknat före utresan. Om man insjuknar under resan gäller det att man reser i ett land som är medlem av EU/EES eller Marocko. Sjukpenning utbetalas när man utför arbete som ett led…

Hur är Ert rättsskydd?….gäller rättsskyddet skattemål??

Efter ett ökat antal juridiska ärenden har vi konstaterat att där råder stor skillnad i rättskyddsförsäkringarna mellan de olika försäkringsbolagen. I en del försäkringsbolag gäller ej rättskyddet för skattemål, i andra gäller försäkringen ej i förvaltningsdomstolar (länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt). Förvaltningsdomstolar har t ex hand om tillståndsfrågor så som taxitillstånd, utskänkningstillstånd, körkortsfrågor, men även frågor som…

Tänk på att ha ett bra försäkringsskydd!

Man skall alltid tänka på att ha ett bra försäkringsskydd så som, företagsförsäkring, AMF- försäkring, grupplivsförsäkring m.fl. Ibland gäller ej heller ett försäkringsskydd när man som mest behöver det. Så kan vara fallet om man har tobak i dagligvarubutik då försäkringsbolagen oftast i försäkringsbrevet begränsar skyddet till ett vist belopp. Det kan också var t…