Är Sverige en bananrepublik? – enligt f.d. SSU ordförande Sjödin – JA!

För den som är småföretagare kan det vara intressant att fundera över vad som får en f.d. SSU ordförande att skriva en så hård debatt artikel i Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/debatt/article1658205.ab Enligt Sjödin är Sverige en bananrepublik för att systemet gör småföretagare rättslösa. Byrån lämnar det till den enskilde att döma men tycker det är intressant med…

Hur undviker man FRA-lagen?

Den 1 januari 2009 träder den omtvistade FRA-lagen (signalspaningslagen) i kraft. Kritiken har varit stor i vissa kretsar för att det är fråga om en ”Big Brother” lagstiftning som är ett för långtgående ingrepp i människors integritet. Enligt dagspressen finns möjligheter för den som vill att undvika att bli påverkad av den nya lagen, dessa…

Enklare redovisningsregler för mindre aktiebolag (K2)

Bokföringsnämnden har i ett allmänt råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning för mindre aktiebolag kommit fram med regler som förenklar upprättande av årsredovisningar. Rådet gäller årsredovisningar som upprättas per den 31 december 2008 eller senare. De förenklade regler kan användas om två av följande tre villkor är uppfyllda: Företag som är moderföretag i en större koncern…

Skatteverket missade registrera inkomsten

Kammarrätten i Göteborg har i ett beslut 4954—4956-08, 20081113, beviljat resning sedan det framkommit att Skatteverket har missat att registrera en dansk medborgares svenska arbetsinkomst som pensionsgrundande i en tid av tre år. Bakgrunden är sådan att den danske medborgaren som bor i Helsingör, Danmark har varit verksam hos en svensk arbetsgivare som redovisat och…

Nätverket Solvit – klagoinstans mot myndigheter inom EU

Fler och fler händelser i dagens samhälle har att göra med EG-rätten. Företagare utsätts i större utsträkning för kränkningar och/eller problemställningar där EG-rätten är en faktor som måste prövas. Problemet är att många tjänstemän på myndigheter saknar kunskaper om hur EG-rätten påverkar den nationella rätten. Personer kan känna sig hjälplösa. Nu finns det dock en…