Är Sverige en bananrepublik? – enligt f.d. SSU ordförande Sjödin – JA!

För den som är småföretagare kan det vara intressant att fundera över vad som får en f.d. SSU ordförande att skriva en så hård debatt artikel i Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/debatt/article1658205.ab Enligt Sjödin är Sverige en bananrepublik för att systemet gör småföretagare rättslösa. Byrån lämnar det till den enskilde att döma men tycker det är intressant med…

Hur undviker man FRA-lagen?

Den 1 januari 2009 träder den omtvistade FRA-lagen (signalspaningslagen) i kraft. Kritiken har varit stor i vissa kretsar för att det är fråga om en ”Big Brother” lagstiftning som är ett för långtgående ingrepp i människors integritet. Enligt dagspressen finns möjligheter för den som vill att undvika att bli påverkad av den nya lagen, dessa…

Bokrekommendation: ”Skattmasens Manifest”

Mikael Wokander, Stiftelsen Skatteombudsmannens ordförande, har skrivit en bok med titeln ”Skattmasens Manifest”. Detta är en lättläst bok som ger information om vad skattebetalaren bör tänka på när denne har med Skatteverket att göra. Det finns även utförliga råd om hur man bör gå till väga i de fall man drabbas av en skatterevision. Boken…

”Skatteombudsmannen”

Stiftelsen skatteombudsmannen – Halvar Alvgards Stiftelse är en ny stiftelse som har sitt fokus på att motverka rättsövergrepp. Så här omtalar stiftelsen sig själv: Konkurs. Skattetillägg. Social utfrysning. Det kan bli följderna för den som drabbas av en orättfärdig skatterevision från Skatteverkets sida. Eftersom Skatteverket aldrig upplyser företagaren om dennes rättigheter i samband med skatterevisionen,…