Nya regler för upprättande av fakturor med moms!

Ett EG-direktiv som antogs den 20 december 2001 (Rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EGG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller moms) har föranlett en svensk lag ändring i mervärdesskattelagen kring fakturors upprättande. Lagändringen börjar gälla från den 1 januari 2004. Den nya lagen upprättar en skyldighet…

Butiksägare är skyldiga att underrätta myndighet om rån mot butiken!

Ägaren till en 7-elevenbutik i Stockholm har fått ett strafföreläggande utfärdat efter att hon låtit bli underrätta Arbetsmiljöinspektionen (AI) om ett rån mot butiken. Butiksägaren fick reda på händelsen samma dag som den inträffade av butiksbiträdet men underrättade inte AI. Enligt 2 § arbetsmiljöförordningen har en butiksägare skyldighet att underrätta AI om rån. Butiksägaren fick…

Skattetillägget ger folket rätt att inte medverka i skatteutredningar!

Skattetillägget är ett straff som påförs av skattemyndigheterna i de flesta tillfällen där det förekommer en annan uppfattning hos skattemyndigheterna kring beskattningsfrågan än den uppfattning som den enskilda skattebetalaren har. För att bättre förstå det svenska skattetilläggets bakgrund beskrivs här sanktionssystemet kort. Skattetillägget infördes 1972 för att komplettera det straffrättsliga sanktionssystem som ansågs orättvist då…