Vad är en Trust?

Begreppet ”trust” härrör från angloamerikansk rätt och företer vissa likheter med de svenska fideikommiss- och stiftelseinstituten. En trust bildas vanligen genom ett avtal, enligt vilken en stiftare (the settler) ger en förvaltare (the trustee) i uppdrag att omhänderta egendom och dess eventuella avkastningar för vissa förmånstagare (the beneficiaries) räkning. Förvaltaruppdraget innebär ofta så långtgående befogenheter…

IBAN blir obligatoriskt inom Europeiska Unionen!

Genom Plusgirot Sverige har vi fått kännedom att från den 1 januari 2006 blir IBAN obligatoriskt i hela Europeiska Unionen. När utlandsbetalningar göres så är det alltså bättre att ta reda på om betalningsmottagaren har ett IBAN nummer. Kostnaden att skicka utlandsbetalningar med IBAN är mycket billigare än att skicka SWIFT eller Sort Code betalningar.…

Statlig utredning föreslår ökade krav på kontantbranscherna!

Statliga utredningen SOU 2005:35 har behandlat frågor kring hur man kan komma åt det som omskrevs som allvarliga problem i kontantbranscherna av 2004 års skattekontrollutredning. I det förslag som utredningen föreslår ingår idén att Skatteverkets skattebrottsenheter skall få rätt att kunna genomföra husrannsakan. De husrannsakningar som skall utföras av Skatteverket skall endast ske i det…

Brochs Redovisningsbyrå KB ingår i Broch Group™

Brochs Redovisningsbyrå KB ingår i Broch Group™ sedan 1 januari 2005. Broch Group™ är ett gemensamt marknadsföringskoncept. Övriga företag som f.n. finns med i Broch Group™ är Europe Advisers Ltd (Gibraltar) och Broch Corporate Service LLP (England). Europe Advisers Ltd startades 1998 i Gibraltar av Alexander E. Broch. Bolaget har två verksamhetsinriktningar, juridiska tjänster och…