Ovanlig rapport från Riksskatteverket om framtiden – år 2010

RSV Rapport 2000:9 heter ”Vår förvaltning år 2010 – i globaliseringens spår”. Rapporten kan beställas kostnadsfritt av allmänheten och den omfattar över 700 sidor. Rapporten visar att det är internationaliseringen och europafrågorna som i större och större utsträckning kommer påverka det svenska samhället. Det är svårt i vårt nyhetsbrev att avspegla en så omfattande och…