Vad är en Trust?

Begreppet ”trust” härrör från angloamerikansk rätt och företer vissa likheter med de svenska fideikommiss- och stiftelseinstituten. En trust bildas vanligen genom ett avtal, enligt vilken en stiftare (the settler) ger en förvaltare (the trustee) i uppdrag att omhänderta egendom och dess eventuella avkastningar för vissa förmånstagare (the beneficiaries) räkning. Förvaltaruppdraget innebär ofta så långtgående befogenheter…

Rättspraxis skyddar brittiska bolag i Sverige!

Det danska Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Danmarks PRV) ville neka två danskar att registrera en filial för ett brittiskt bolag i Danmark med hänvisning till att danskarna som bodde i Danmark försökte kringgå de danska regler om aktiekapital i Aps då DKK 200.000 (numera DKK 125.000) genom att bilda ett brittiskt aktiebolag och låta registrera en…

Broch i Gibraltar!

Europe Advisers Ltd Alexander Broch flyttade under hösten till Spanien och pendlar nu mellan Spanien och Sverige. I Gibraltar driver Alexander, Europe Advisers Ltd som numera sköter alla juridiska konsultuppdrag som Brochs Redovisningsbyrå KB tidigare tog hand om. Gibraltar är Europas enda koloni och tillhör Storbritannien sedan freden i Utrecht 1713. När Storbritannien 1973 gick…

Varför bör man välja brittiska aktiebolag i Sverige?

När Sverige gick med i EU fick Sveriges invånare en hel del nya friheter. En av dessa friheter är rätten att driva verksamhet inom EU/EES området. Då bolagskonstruktioner numera kan kopplas över nationsgränser uppkommer frågan vilken bolagskonstruktion som är mest lämplig? Vår uppfattning är att ett svenskt kommanditbolag som ägs av ett brittiskt aktiebolag i…