Ansökarländernas företagare diskrimineras av Migrationsverket!

Antalet östeuropéer som kommer till Sverige enligt våra tidigare nyhetsbrev ökar ständigt. Mycket på grund av den ökade massmediala bevakningen. Så som vi har berättat tidigare kan företagarna stanna i Sverige upp till 90 dagar utan varken uppehållstillstånd och arbetstillstånd om de driver sin verksamhet i en företagsform som inte har anställningskontrakt mellan personerna och…

Domar från EG-domstolen öppnar upp för östeuropeisk arbetskraft!

EG-domstolen har under hösten avkunnat domar (C-63/99, C-235/99, C-257/99 av den 27 september 2001 och C-268/99 av den 20 november 2001) som bekräftar att ansökarländernas medborgare (Polen, de baltiska stater, Tjecken, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovenien, Malta och Cypern) har rättskrav genom gemenskapslagstiftningen på att få uppehålls- och arbetstillstånd som egna företagare inom den Europeiska…

Visumkrav på medborgare från Colombia!

I nyhetsbrevet 1 och 2 har vi tidigare berättat om ett 50-tal icke EU/EES stater där medborgare äger rätt att besöka Sverige utan inresevisum och därmed arbeta i egen näringsverksamhet (enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Sedan det senaste nyhetsbrevet har Colombia lämnat listan varvid medborgare från Colombia numera behöver ett inresevisum för att de skall…

Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige!

Årets största nyhet som vi kan avslöja är slående och för de flesta helt otrolig. Frågan gäller; när behöver icke EU-medborgare/nordiska medborgare arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige? Arbetstillstånd: behövs enbart vid anställning av en person som är icke nordisk medborgare. För en EU-medborgare är det inget problem att få arbetstillstånd då det är hans rättighet,…