Nätverket Solvit – klagoinstans mot myndigheter inom EU

Fler och fler händelser i dagens samhälle har att göra med EG-rätten. Företagare utsätts i större utsträkning för kränkningar och/eller problemställningar där EG-rätten är en faktor som måste prövas. Problemet är att många tjänstemän på myndigheter saknar kunskaper om hur EG-rätten påverkar den nationella rätten. Personer kan känna sig hjälplösa. Nu finns det dock en…

”Skatteombudsmannen”

Stiftelsen skatteombudsmannen – Halvar Alvgards Stiftelse är en ny stiftelse som har sitt fokus på att motverka rättsövergrepp. Så här omtalar stiftelsen sig själv: Konkurs. Skattetillägg. Social utfrysning. Det kan bli följderna för den som drabbas av en orättfärdig skatterevision från Skatteverkets sida. Eftersom Skatteverket aldrig upplyser företagaren om dennes rättigheter i samband med skatterevisionen,…

Butiksägare är skyldiga att underrätta myndighet om rån mot butiken!

Ägaren till en 7-elevenbutik i Stockholm har fått ett strafföreläggande utfärdat efter att hon låtit bli underrätta Arbetsmiljöinspektionen (AI) om ett rån mot butiken. Butiksägaren fick reda på händelsen samma dag som den inträffade av butiksbiträdet men underrättade inte AI. Enligt 2 § arbetsmiljöförordningen har en butiksägare skyldighet att underrätta AI om rån. Butiksägaren fick…

Vilka skyldigheter har myndigheter kring sin handläggning?

Ur Europarättslig Tidskrift 2002:2 berättas följande om myndigheters skyldigheter kring handläggningen av ärenden: Sidan 249: I svensk rätt finns ett allmänt krav på handläggning av ett ärende skall ske skyndsamt. I 7§ förvaltningslagen anges att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.…