Sveriges taxameterlagstiftning hänger i luften!

Brochs Redovisningsbyrå KB kan avslöja att Sverige f n i princip inte har någon lagstiftning som styr hur en elektronisk taxameter skall se ut. Grunden till detta står att finna vid att det inom EU finns ett direktiv som heter ”notifieringsdirektivet” som ålägger EU-länderna att underrätta Europeiska Komissionen om nationella lagstiftningar avseende elektroniska varor. När…

Detaljer

Broch i Gibraltar!

Europe Advisers Ltd Alexander Broch flyttade under hösten till Spanien och pendlar nu mellan Spanien och Sverige. I Gibraltar driver Alexander, Europe Advisers Ltd som numera sköter alla juridiska konsultuppdrag som Brochs Redovisningsbyrå KB tidigare tog hand om. Gibraltar är Europas enda koloni och tillhör Storbritannien sedan freden i Utrecht 1713. När Storbritannien 1973 gick…

Detaljer

Hur fungerar sjukvården vid utlandsresa?

Det är mer komplicerat kring vem som äger rätt till sjukvård vid utlandsresa då dessa rättigheter följer medborgarskap. Medborgare i EU/EES länder äger alltid rätt till sjukvårdförmåner om hälsotillståndet kräver omedelbara insatser (akutvård). Rätten följer den rätt som medborgarna har i det aktuella EU/EES landet. En icke EU/EES medborgare som är bosatt i Sverige äger…

Detaljer

Tjänstemän jagar taxitillstånd och utskänkningstillstånd!!

Vi har sett att både restauranger och taxirörelser har fått det tufft med tjänstemän inom kommuner och Länsstyrelser som försöker dra in licenserna. I Malmö och Lund har det uppmärksammats i massmedia att flera restauranger har förlorat sina utskänkningstillstånd. I samtliga fall som omtalades i Sydsvenskan förefaller restaurangerna ha fått inhibation vilket innebär att de…

Detaljer

Statligt förslag till hårdare deklarationsregler från år 2000!

Statens offentliga utredningar 1998:12 från Finansdepartementet har behandlat en översyn av reglerna avseende självdeklaration och kontrolluppgifter. Utredningens resultat är generellt en klar skärpning av dagens regler. Här nedan följer en del exempel på vad utredningen föreslår: Höjda max. förseningsavgifter vid försent inlämnande av deklarationer från dagens 4.000 kr till nya 18.000 kr avseende aktiebolag och…

Detaljer

Visumkrav på medborgare från Colombia!

I nyhetsbrevet 1 och 2 har vi tidigare berättat om ett 50-tal icke EU/EES stater där medborgare äger rätt att besöka Sverige utan inresevisum och därmed arbeta i egen näringsverksamhet (enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Sedan det senaste nyhetsbrevet har Colombia lämnat listan varvid medborgare från Colombia numera behöver ett inresevisum för att de skall…

Detaljer