Några skattenyheter för år 2001

Här nedan presenteras några av det kommande årets nyheter i skattelagstiftningen: Höjt grundavdrag – Det allmänna grundavdraget höjs med 1.300 kr till 10.000 kr. Det särskilda grundavdraget för gifta pensionärer höjs till 51.000 kr för ensamstående pensionärer till 57.000 kr. Höjd brytpunkt för statlig skatt – Brytpunkten för 20% statlig skatt höjs till 252.000 kr…

Detaljer

Ovanlig rapport från Riksskatteverket om framtiden – år 2010

RSV Rapport 2000:9 heter ”Vår förvaltning år 2010 – i globaliseringens spår”. Rapporten kan beställas kostnadsfritt av allmänheten och den omfattar över 700 sidor. Rapporten visar att det är internationaliseringen och europafrågorna som i större och större utsträckning kommer påverka det svenska samhället. Det är svårt i vårt nyhetsbrev att avspegla en så omfattande och…

Detaljer

Socialen har begränsningar i sin rätt att inspektera restauranger!

I de flesta kommuner i Sverige administreras tillsynen av utskänkningstillstånd för restauranger av socialen i kommunen. Detta infördes under mitten av nittiotalet då tidigare tillsynen administrerades av länsstyrelserna. Socialen utför löpande inspektioner av restaurangerna där de oanmält kommer in på restaurangen och kontrollerar gäster, kassa och personal. Inspektionerna utförs ofta i samarbete med annan myndighet…

Detaljer

Hälsovårdsnämnden fick ej beslagta livsmedel!

Hälsovårdsnämnden i Trelleborg ville beslagta livsmedel som var införda från Tyskland med motiveringen att de var dåligt textade enligt svenska regler. Handlaren blev utsatt för två inspektioner under sommaren där drygt 20 varor vid båda tillfällen var dåligt märkta ut av ett sortiment på drygt 1000 varor. Handlaren uppgav att varorna hade blivit nyligen införskaffade…

Detaljer

Nya revisorskrav i svenska HB/KB!

Riksdagen tycks ha ångrat sig när det gäller kraven på vem som skall revidera svenska handels- och kommanditbolag som ägs av ett svenskt eller utländskt aktiebolag. Enligt den nya årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ställdes inga yrkeskrav på revisorer som skulle revidera bolagen men genom ett tillägg (SFS 1998:762) har krav uppkommit. Lagen säger, ”endast den som…

Detaljer