Hur är Ert rättsskydd?….gäller rättsskyddet skattemål??

Efter ett ökat antal juridiska ärenden har vi konstaterat att där råder stor skillnad i rättskyddsförsäkringarna mellan de olika försäkringsbolagen. I en del försäkringsbolag gäller ej rättskyddet för skattemål, i andra gäller försäkringen ej i förvaltningsdomstolar (länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt). Förvaltningsdomstolar har t ex hand om tillståndsfrågor så som taxitillstånd, utskänkningstillstånd, körkortsfrågor, men även frågor som…

Detaljer